НОВИНИ

ООН поиска от ЕС да приеме нови милиони мигранти и да издържа други извън Европа

Висшият комисар на ООН по бежанците и Агенцията на ООН по бежанците внесоха в ЕС документ, с който се предлагат, а по-точно – искат, промени в политиката на Съюза по отношение на миграцията и бежанците. Ако бъдат приети тези предложения, България на практика ще бъде превърната в „буферна зона за мигранти“.

В документа, озаглавен „По-добра защита на бежанците в ЕС и глобално“, ООН иска от ЕС „далеч достигаща реформа на глобалната ангажираност на Европа, вкл. Европейска система за убежище…да предложи по-стратегическа и целева поддръжка на страните на произход, убежище и транзит на бежанци, да преразгледа неговата (на ЕС – бел.ред.) подготовка за отговор на големи (количества) бежанци и мигранти и да въведе една по-ефективна и по-добре управлявана система на убежище“.

Освен това, ООН иска, държавите членове на ЕС да предоставят по-големи инвестиции в интегрирането на бежанците, вкл. домове, предоставяне на работа и езиково обучение.

Според висшия комисар на ООН по бежанците Филипо Гранди, „Важно е, държавите – членове на ЕС да демонстрират – посредством колективно действие – че Европа е способна да се ангажира ефективно и по принципен начин с движението на бежанците, помагайки да се стабилизират потоците бежанци в дългосрочен план посредством по-стратегическо външно ангажиране – докато в същото време продължава да привества д собре дошли бежанци в Европа“. Според ООН, документът (искането) предадено на ЕС днес представлява практическа визия, как това да бъде постигнато вътре в ЕС и в глобален мащаб.

Между основните предложения (искания) към ЕС са ангажиране с причините, каращи бежанците да бяга от страните си и да се движат към други страни; осигуряване на сигурни маршрути (пътища) за бежанците към Европа; опростена система за предоставяне на убежище – за идентифициране, регистриране и бърза и ефективна обработка на пристигащите.

Реформираната Обща европейска система за предоставяне на убежище – по вижданията на ООН и ЕС – ще осигури достъп до територията (на страни от ЕС), правилно регистриране и приемане на бежанците, приотизира съединяването на семействата, разпределяне на отговорността за търсещите убежище между страните от ЕС и да осигури готовност на тези страни „да изпълнят задачата“. Освен това, опростената система щяла „да гарантира правото на убежище, да разшили скрийнинга за сигурност, да подпомагне ефективното управление на движението на населението и потенциално – да намали разходите“.

В предложението на ООН са включени и съответните промени в Дъблинските споразумения.

Действително, в документа (в който за начало ни „успокояват“, че потоците мигранти и бежанци в близко бъдеще ще продължават да нарастват) са направени редица конкретни искания (евфимистично наречени предложения), какво и как точно да промени и направи ЕС и държавите – членове. Те са групирани в две основни направления – „Един ЕС, който защитава“ и „Един ЕС, който интегрира“.
Дори беглият им преглед очертава мрачни перспективи пред гражданите на страните от ЕС и особено от държавите на „първа линия“, които ще бъдат и първите, където ще пристигат бежанците и мигрантите – България, Гърция, Италия и (в по-малка степен) Испания и Франция.

Основното е, че се предлага бежанците/мигрантите да остават в страните на влизане – докато бъде установено дали отговарят на изискванията за предоставяне на убежище. След това, тези които не отговарят на изискванията ще бъдат връщани в страните им на произход Тези които „покриват“ критериите – ще преминават ускорена процедура и ще останат в страните на пристигане, докато не бъдат разпределени между страните от ЕС – по квоти и на базата на националните им законодателства (механизъм за преразпределение). Бежанците/мигрантите, които могат да се самоиздържат, след шестмесечен престой в страната предоставила им убежище (т.е. това също ще бъдат държавите „на първа линия“), ще могат да се заселят в друга държава от ЕС. Ако някой бежанец/мигрант се придвижи в друга страна от ЕС без законово основание (т.е. – нелегално), то той ще бъде връщан в страната на пристигане и регистрация.

Освен това, ООН предлага, разглеждането на исканията за съединяване на семейството да започва незабавно след регистрирането на искащите убежище. В крайна сметка, при повечето случаи, отново страните на влизане – т.е. и България – ще „имат щастието“ да приемат и семействата на т.нар. „хора – котви“ – мигранти, които пристигат в Европа с цел в последствие „да издърпат“ и семействата си.

Изброеното до тук е само част от „предложенията“ на ООН – наред с увеличаването на парите за интегриране от страните от ЕС, нарастването на помощите (отново става въпрос за пари) за страните, от които произхождат мигрантите за Европа и транзитните страни (напр. Турция, Ливан, Египет), през които преминават; подпомагане на трети страни, където има бежанци и мигранти; заделяне на ресурси за осигуряването на безопасни пътища до Европа (т.е. – транспортиране на мигрантите); средства за връщане на тези, на които е отказано убежище и – разбира се – ангажиране с проблемите на миграцията и бежанците в глобален мащаб. Последното естествено отново е свързано с даване на пари – ООН вече заяви, че само за хуманитарни помощи през 2017 г. са ми необходими най-малко 22.1 милиарда долара от страни и организации – донори. ЕС е и един от най-големите донори в световен мащаб, но явно в ООН считат, че европейските данъкоплатци трябва да дават повече…

Да чакаме ли докато в България стане като в Гърция за да се осъзнаем?

Какво, още ли не вярвате, че това е краят?

Реално, предложението на ООН облагодетелства някои („вътрешни“) държави от ЕС за сметка на други, между които е и България. Ако то бъде прието и изпълнено, България е обречена да бъде буферна зона или „склад“ за мигранти и техните семейства – с всички произтичащи от това последствия.

Пълният текст на документа на ООН можете да видите ТУК.

Не пропускайте и други интересни истории, присъединете се към нас във Facebook и Twitter!

Web Hosting
Споделете важното за вас - напишете вашите новини! ИСКАМ

FREE-BG.NET

Free-bg.net е иновативен проект, стартирал като социално-информационна мрежа, но с течение на времето акцентът пада все повече върху информацията. Материалите излизат извън рамката на новините на „традиционните медии“. За да не искате да пропуснете най-интересните неща - ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ!

Likes от Вас - Новините от нас