НОВИНИ

Европейският съд постанови, че гражданите на държави извън Съюза, които са получили разрешение за работа в страна от ЕС имат право на всички социални облаги, които получават нейните граждани.

Решението на Съда е във връзка с дело срещу Италия от Керли дел Розарио Мартинец Силва, която не е гражданка на страна от ЕС, но е получила разрешително за работа в Италия. През 2014 г. тя е поискала, но не е получила помощите за домакинствата, чиито доходи са под определен таван, и които имат повече от три деца.

В решението на Европейския съд се казва, че „Гражданин на страна не от ЕС, който има единично разрешение за работа в държава - членка, като общо правило, се ползва от облагите на социалното осигуряване за гражданите на тази страна“. „Гражданите на страни не от ЕС, които са били приети в държава – членка с цел работа в съответствие с законите на ЕС или националните закони, трябва в частност да получават отношение еднакво с това към гражданите на тази страна“, се казва още в решението на съдиите.

То се основава на директива на ЕС 2011/98/EU, която не е била приета от някои държави от Съюза – напр. Великобритания. За тях сегашното решение на Европейския съд не се отнася.

Решението на Европейския съд на практика означава, че държавите – членове ще трябва „да се бръкнат“ за десетки, а възможно и стотици милиони (или дори – милиарди) евро. По една проста причина. След масовата миграционна вълна, заляла ЕС през последните 2-3 години, в много от страните бяха подети кампании, в рамките на които, на пристигналите мигранти масово се издават разрешителни за работа – вкл. и преди да бъдат взети решения по исканията им за даване на убежище/бежански статут. След решението на Европейския съд, сега всички те имат пълните права на гражданите на съответните страни – да получават облагите на социалното осигуряване, независимо от всичко. Достатъчно е да се позоват на издадените им разрешителни за работа…

Не пропускайте и други интересни истории, присъединете се към нас във Facebook и Twitter!

Web Hosting
Споделете важното за вас - напишете вашите новини! ИСКАМ

FREE-BG.NET

Free-bg.net е иновативен проект, стартирал като социално-информационна мрежа, но с течение на времето акцентът пада все повече върху информацията. Материалите излизат извън рамката на новините на „традиционните медии“. За да не искате да пропуснете най-интересните неща - ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ!

Likes от Вас - Новините от нас