НОВИНИ

Най-малко един от всеки трима мигранти мюсюлмани в Италия споделя целите на джихадистите в тяхната война за завоюване на западните (Европа и Америка) държави и за установяване на господство на ислям в света.

Италианският „Quotudiano“ продължава с публикуването на шокиращите резултати от изследването проведено сред мигрантите – мюсюлмани в Италия. Мненията, нагласите и действията на мигрантите в – мюсюлмани в Италия са изключително важни, дори и само заради факта, че в много случаи, Италия е само „временна спирка“ по пътя ми за други европейски страни.

И докато една голяма част от него доказа нежеланието на мигрантите - мюсюлмани да се интегрират, защото не споделят нашите ценности и начин на живот, друга част от него разкрива и доказва войнствения и завоевателен характер на тяхното „преселение“ в Европа.

Преди всичко – една уговорка. Прави впечатление, че на въпросите, които са по-пряко свързани с религията и ислямския тероризъм, нивата на броя на респондентите отговорили с „не зная/няма да отговоря“ са значително по-високи от същия по други – не толкова „чувствителни“ въпроси. Но дори и при това „откровено“ скриване на мнението или заблуда, данните са отчайващи.

Според теориите и твърденията на либералните защитници на миграцията на Запад се очаква, мигрантите – мюсюлмани да споделят нашите ценности, начин на живот и да станат пълноценни граждани на нашите страни. Е, явно това няма как да се случи – те идват за да направят нашите държави и общества, като тези в страните от които произхождат. Всъщност, по-малко от половината от мюсюлманите считат, че държавата трябва да е светска – като отделят политиката от религията.

Така, на въпроса, трябва ли или не религията да бъде доминираща в управлението на дадена страна, 43% от мигрантите мюсюлмани са отговорили, че политиката на държавата трябва да бъде различна от религията, докато 38% счита, че тя трябва да бъде управлявана от религията. Второто е водещото мнение сред жените, възрастните и живеещите в централната част на Италия – съответно 45%, 53% и 49%. Прави впечатление, че сред възрастните мюсюлмани, значително по-голям брой „не знаят/отказват да отговорят“ – 39%, отколкото тези, които считат, че политиката и религията са различни неща – едва 8%. Разликата между „скоро пристигналите“ и „старите мигранти“ отново е малка – и в двата случая по 4%.

Това пък ни изправя пред въпроса, защо след като преобладаващата част от мюсюлманите – мигранти предпочитат религията да е водеща в държавата, в която живеят, те са дошли тук, а не са отишли в страни (напр. в Близкия Изток, Азия или Африка), където ислямът е доминиращ в устройството на държавата – т.нар. ислямски републики или ислямските монархиите. От изследването ясно се вижда тяхната нагласа – завоюване в името на исляма.

В отговорите на въпросите в изследванията се вижда откровеният завоевателен характер на преселването (мигрирането) на мюсюлмани от Азия и Африка в Европа – те не идват за да станат едни от нас, те идват за да ни завоюват. И заради това, огромната част от тях на практика оправдава ислямските терористи за действията им.

Реално, всеки трети мигрант мюсюлманин (27% от отговорилите) счита, че ислямските терористи са „прави“, но (все пак) не трябва да използват оръжие. (Интересно, как според тях действат терористи, които не използват оръжие или подръчни средства вместо оръжие – напр. автомобили, чукове, домакински ножове?!) При това, жените – мюсюлманки са почти също толкова „войнствено настроени“ колкото и мъжете - разликата е едва 2%. Сред по-възрастните мигранти, онези, които са съгласни с идеологията на джихадистите са още повече – на практика, почти две трети от тях споделят това мнение (58%). И още един многозначителен факт – сред мигрантите дошли в Италия през последните три години преобладават подкрепящите „правотата“ на терористите.

За да стане „пълна картинката“, следва да се отбележи още един факт - 1% от анкетираните, не само че одобрява действията на ислямските терористи, но няма проблеми и за използването на оръжие. Тук няма „разминавания“ в зависимост от това, дали са мъже или жени, от възрастта им и от колко време са в Италия (по-малко или повече от 3 години). Това мнение е най-много споделяно сред мюсюлманите, живеещи в Северна Италия (3%) на фона на това, че тези от централната част на страната показват „най-консервативни“ възгледи според резултатите от проучването. Може и тези 1 да 3% да изглеждат нищожни. Но, ако се вземе в предвид, че според американския изследователски център „Пю“, в Италия живеят 2.2 милиона мюсюлмани, а само новопристигналите през последните 2-3 години надвишават 500 000, то реалните числа съвсем не са толкова „малки“.

Знаменателни са отговорите на въпроса, какво е мнението им по следната теза: „Някои ислямисти мислят, че ислямът трябва да завладее всички западни държави и целият свят трябва да бъде управляван от исляма“. 33% от отговорилите са съгласни с това, 37% не са съгласни. Прави впечатление, че 30% не знаят/не желаят да отговорят на този въпрос.

Мнението, че западът трябва да бъде покорен от исляма се споделя от еднакъв брой мъже (33%) и жени (32%). Така мислят почти половината от възрастните мигранти (47%), като почти още толкова от тях (44%) са заявили, че не знаят или не желаят да отговорят. (Нима?! Колко „странно“! – бел.ред.) Заслужава си да бъде отбелязано, че времето прекарано в Европа не оказва (съществено) влияние върху желанието за покоряване на западните държави. Резултатите показват незначителната разлика от 1% „в полза“ на живеещите в страната от по-малко от 3 години спрямо тези, които са там от повече време.

Утопията „интегриране“ на мюсюлманите се превръща в дезинтеграция

Не очевидно, а направо „очеизвадно“ е разминаването в реалното желание на мигрантите мюсюлмани „Западът да бъде покорен от исляма“ (ако трябва - и с терор) със заливащите ни изявления на европейски политици за това, че мигрантите няма да променят начина ни на живот, че ще се интегрират успешно в нашите общества, че (ще) споделят нашите ценности, ще уважават нашата култура, традиции и начин на живот. Освен ако…завоюването и господството над победените не се счита за интеграция.

Не пропускайте и други интересни истории, присъединете се към нас във Facebook и Twitter!

Web Hosting
Споделете важното за вас - напишете вашите новини! ИСКАМ

FREE-BG.NET

Free-bg.net е иновативен проект, стартирал като социално-информационна мрежа, но с течение на времето акцентът пада все повече върху информацията. Материалите излизат извън рамката на новините на „традиционните медии“. За да не искате да пропуснете най-интересните неща - ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ!

Likes от Вас - Новините от нас