НОВИНИ

Почти никакъв напредък в борбата с бедността

Обединението на организации „Decade Goals 2017“ (Цели на десетилетието 2017), което работи по социалните въпроси и борбата с бедността съобщи, че Фламандските е федерални инициативи насочени към борба с бедността са направили много малко за намаляване на броя на хората, живеещи в бедност.

В организацията влизат редица асоции, работещи в тази сфера и тя следи (наблюдава) политиките в тази област от 2007 г. използвайки 10 индикатора на бедността за да „измери“ целите в 6 направления: условия на живот, здраве, образование, приходи (от работа) и социална интеграция.

Нито един от 10 индикатори не показва подобрение от 2007 г., когато за първи път са поставени 6-те цели.

В момента над 600 000 фламандци живеят в бедност, което е с едва 30 000 по-малко спрямо преди 10 години.

Много наблюдатели определят резултатите като изненадващи като се има в предвид че като цяло нивото на благосъстоянието и общото „богатство“ на всички и живеещи в Белгия са се увеличили за последните 10 години (те се разглеждат като два самостоятелни показателя, като и при двата има увеличаване).

От „Decade Goals 2017” коментират, че има нарастваща тенденция сред политиците да обвиняват тези, които живеят в бедност за това, че са бедни. Успоредно с това, организацията съобщава, че бедните са намалели с едва 5%, но броят на децата живеещи в бедност се е увеличил. Ако през 2008 г. те са били 7% през 2015 г. те вече са 12%.

Проблемът се усложнява (влошава) и от факта, че има голям недостиг на жилища за социално настаняване („общински жилища“) и така хората с нисък доход са принудени да живеят на свободен наем, където плащат повече.

Използвана е информация на "deredacite.be".

Не пропускайте и други интересни истории, присъединете се към нас във Facebook и Twitter!

Web Hosting
Споделете важното за вас - напишете вашите новини! ИСКАМ

FREE-BG.NET

Free-bg.net е иновативен проект, стартирал като социално-информационна мрежа, но с течение на времето акцентът пада все повече върху информацията. Материалите излизат извън рамката на новините на „традиционните медии“. За да не искате да пропуснете най-интересните неща - ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ!

Likes от Вас - Новините от нас