НОВИНИ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разписа „Първо Америка - Програма на САЩ за бежанците“ (America First Refugee Program) и установи годишен таван на броя на приеманите в САЩ бежанци.

Според нея, през следващата (2018 г.) финансова година, в САЩ ще бъдат приети не повече от 45 000 бежанци. В подписания от него документ (меморандум до държавния секретар Рекс Тилерсън) се казва, че този таван е определен от хуманитарни и „други причини, отговарящи на националните интереси“ на САЩ.

Цялата квота за финансовата 2018 г. е разделена на региони:

• От страните от Африка ще бъдат приети не повече от 19 000 човека

• От Източна Азия – 5 000

• От Европа и Централна Азия – 2 000

• От Латинска Америка и страните от басейна на Карибско море – 1 500

• От Близкия Изток и Южна Азия – 17 500

На държавния секретар е дадено правото, при необходимост и след известяване на Конгреса на САЩ да прехвърля неизпълнените квоти от един на друг регион.

В подписания от президента Тръмп меморандум се подчертава, че САЩ ще продължат да заселват повече бежанци, отколкото другите страни, както и да оказват защита на „най-уязвимите, вкл. на онези, които са били преследвани заради раса, политическо мнение, националност, религия, или членство в определена социална група“.

Новият таван цели да бъдат въведени допълнителни процедури за проверка, които ще дадат възможност на министерството на вътрешната сигурност, ФБР, ЦРУ, министерството на отбраната, Националния контратерористичен център и други служби изцяло и сигурно да обработват желаещите за откриването на потециални заплахи за общественат и националната сигурност на САЩ.

Освен това, решението на Тръмп „отразява необходимостта да бъдат концентрирани ограничени ресурси на около 270 000 чужденци, които са поискали убежище, но не са били правилно проверени, и вече се намират в САЩ“. В съответствие с изпълнителните заповеди на президента на САЩ, правителството на страната предприема допълнителни стъпки за разширяване на проверката на лицата, искащи да бъдат приети като бежанци – с цел да подобряването на сигурността и безопасностт на САЩ.

В документа се обосновава предприемания от Тръмп подход за усилване на сигурността на американските граждани. В тази връзка се споменават някои факти за лица, които вече са били приети в САЩ, но представляват заплаха за националната сигурност и безопасността на американците:

• Към февруари 2017 г. над 300 лица, които са били приети в САЩ са разследвани от ФБР за потенциални връзки с терористи.

• От 2011 г. най-малко 20 приети в САЩ бежанци са били аресувани или експулсирани от страната във връзка с резултатите от разследвания за тероризъм.

• През 2016 г. сомалийски бежанец е атакувал 11 американци в Унивеситета на Охайо.

• От 11 септември 2001 г. насам, около двадесет лица, които са били приети в САЩ като бежанци, са били експулсирани ли арестувани и осъдени за свързани с тероризъм дейности.

В съобщението на Белия дом за новия таван на приеманите бежанци се казва още, че повишаването на заселването на бежанците увеличава финансовия натиск върху американците, докато (в същото време) най-добрата политика е, бежанците да бъдат държани винаги когато това е възможно в техния собствен регион.

Крайната цел на политиката на САЩ е да бъде дадена възможност на бежанците в крайна сметка да се върнат у дома си и да им бъде помогнато да въдтановят техните общества. Даден е и пример: По данни на центъра за изучаване ньа имиграцията, на цената на постоянното заселване на един бежанец в САЩ, правителството би могло да засели 12 бежанци в сигурни зони близо до техните страни.

По данни на министерството на здравеопазването на САЩ, за периода от 2005 до 2014 г. то е изразходвало за бежанците над 96 млрд долара. В същото време, 45% от бежанците са получавали парични помощи, 49% са получавали здравна помощ и почти 75% са получавали допълнителни помощи в храни. Освен това, при сега действащите закони, лице, което е било прието като бежанец в САЩ, автоматично получава правото да работи в страната.

От 1975 г. до сега САЩ са приели над 3 млн бежанци от целия свят, а ежегодно приемат почти две трети от бежанците, които се разселват в трети страни – повече отколкото всички останали държави взети заедно. Всяка година, САЩ дават разрешително за постоянен престой на над 1 млн имигранти от над 150 държави, а на 500 000 човека се предоставя гражданство, се казва още в съобщението на Белия дом.

В подписания от президента на САЩ документ има много факти, които би трябвало да накарат много европейски политици да се замислят. Защото, ако хилядите бежанци предизвикват затруднения на най-мощната икономически страна, ако те представляват заплаха за нейната национална сигурност, то какво остава за страните в Европа и ЕС като цяло?!

От друга страна, очевидно наистина е по-добре, бежанците да бъдат държани в сигурни зони извън Европа – в близост до техните страни…

Накрая, но не и по-маловажно е обстоятелството, че президентът на САЩ поставя над всичко националната сигурност на страната и безопасността на нейните граждани. В същото време, според възприетото от повечето европейски политици виждане, човешките права на бежанците имат приоритет пред националната сигурност и суверенитет – „глобалния международен ред, основан върху регулативната идея за права на човека (ред, според който правата на човека имат приоритет над принципа на националния суверенитет…)“, както е подчертано това в доклада „Антидемократичната пропаганда в България“ на Фондацията за човешки и социални изследвания – София.

Не пропускайте и други интересни истории, присъединете се към нас във Facebook и Twitter!

Web Hosting
Споделете важното за вас - напишете вашите новини! ИСКАМ

FREE-BG.NET

Free-bg.net е иновативен проект, стартирал като социално-информационна мрежа, но с течение на времето акцентът пада все повече върху информацията. Материалите излизат извън рамката на новините на „традиционните медии“. За да не искате да пропуснете най-интересните неща - ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ!

Likes от Вас - Новините от нас