НОВИНИ

Обединено, солидарно и по съюзнически: Германия връща в Гърция лицата на които е отказано убежище

До края на октомври първият „мигрант“, на когото е отказано убежище в Германия – чиято канцлерка „покани мигрантите“ – ще бъде върнат в Гърция.

Лицето е от трета страната и е получило виза за пътуване до Гърция и след това е отишло в Германия, където е подало искане за убежище, но то е било отхвърлено, съобщава „Athens-Macedonian News Agency“.

По силата на споразумението от „Дъблин“ за връщане на мигранти и търсещи убежище, Гърция трябва – при консултации с германските власти – да разгледа случая.

В този случай, Атина е приела да си вземе обратно мигранта. (Е, дали при тази ситуация Атина има право да иска от другите от ЕС да взимат от ллицата, които са в Гърция!?! А, Германия да ги „натиска“ да ги взимат, след като сама връща хора в Гърция?!?).

Дъблинското споразумение е активирано за Гърция на 15 март 2017 г. и се отнася за лица, които влизат в ЕС от гръцка територия и са арестувани в друга държава от ЕС, пише „Грикрепортер“.

То също така урежда, че по всяко искане за връщане трябва да има предходни консултации между държавата от ЕС, за която се отнася случая и гръцките власти.

По данни на гръцката служба за убежища към края на септември 2017 г., страната е получила общо 1 003 искания за връщане. Впечатляващ е броя на исканията за връщане от Германия, която е „първенец“ с  89  от всички (891 броя). Следващите страни с „двуцифрена“ бройка искания са Швейцария (39) и Белгия и Норвегия (с по 24). Единични искания са подадени от още 9 страни, като с най-много е Франция.

Около 48%  или 486 от тях са били отхвърлени , 35 са били приети, 38 са били оттеглени, а 444 предстои да бъдат решени.

Атина е приела искания от Белгия, Норвегия, Холандия, Швейцария и Германия. Тук, отново Германия е „№1“ с 80% от притетите искания (28 броя).

На фона на тези "връщания", резонно възниква въпросът - не е ли крайно време, в ЕС да бъде прието правилото, че отказът на една от страните членки да предостави статут на закриляно лице/бежанец, то това да се отнася до всички останали страни - членки и това да означава автоматичното му депортиране от територията на ЕС? Защото всички страни членки на ЕС прилагат едни и същи критерии (регламентирани от Конвенцията за бежанците), а практиката доказва, че мигрантите, получили отказ най-често просто се укриват, преминават в друга страна от ЕС, и представят се под нова самоличност и отноо искат убежище. По този начин, лице, което не отговаря на критериите може да стои в ЕС с десетилетия - на гърба на европейските данъкоплатци.

От друга страна, ако тази практика на "връщане" се запази, страните п гранците на ЕС (България, Гърция, Италия, Испания, Малта и донякъде Франция) постепенно ще се превърнат в "бунище" за мигранти, които трябва да бъдат депортирани...

Не пропускайте и други интересни истории, присъединете се към нас във Facebook и Twitter!

Web Hosting
Споделете важното за вас - напишете вашите новини! ИСКАМ

FREE-BG.NET

Free-bg.net е иновативен проект, стартирал като социално-информационна мрежа, но с течение на времето акцентът пада все повече върху информацията. Материалите излизат извън рамката на новините на „традиционните медии“. За да не искате да пропуснете най-интересните неща - ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ!

Likes от Вас - Новините от нас