НОВИНИ

ЕК настоява за бързото ратифициране на Истанбулската конвенция

Европейската комисия публикува своя седми годишен доклад за Хартата на основните права на ЕС.

В доклада се подчертава, че през 2017 г. съществуващите структури и механизми за гарантиране на прилагането на правата в Хартата на практика функционират.

Според първия заместник-председател на ЕК Франс Тимерманс „Тази година отбелязваме 70-тата годишнина от приемането на Всеобщата декларация на ООН за правата на човека. Това е добър повод да припомним, че основните права, демокрацията и принципите на правовата държава са трите основни стълба, върху които е изграден Европейският съюз. Нашата Харта на основните права не се прилага по желание. Институциите на ЕС са обвързани с нея, както и държавите членки — когато прилагат правото на ЕС. Съдът на ЕС и националните съдилища играят важна роля за гарантиране на зачитането на основните права и принципите на правовата държава в целия Съюз.“

На свой ред, комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова, добавя, че „През 2017 г. станахме свидетели на някои окуражаващи събития, например когато става въпрос за борбата с расизма и други незаконни изказвания онлайн, подбуждащи към омраза, чрез нашия Кодекс за поведение с платформите на социалните медии. Европейският стълб на социалните права също беше важна стъпка към повишаване на равенството, показвайки, че Европа е много повече от пазар. Тя е Съюз на ценности, който защитава. През 2017 г. бяхме изправени обаче и пред важни предизвикателства, а именно в някои части на Съюза принципите на правовата държава, независимостта на съдебната система и работата на организациите на гражданското общество бяха застрашени. Ще продължим да работим неуморно, за да защитаваме основните права, принципите на правовата държава и демократичните ценности в нашия Съюз“.

Според доклада, някои от ключовите инициативи за насърчаване на основните права през 2017 г. са били:

• Подкрепа за демокрацията и гражданското общество

• Укрепване на социалните права

• Борба с дискриминацията срещу жените – според ЕК, подписването от ЕС на Конвенцията от Истанбул „е съществена стъпка напред. Сега е важно да се гарантира бързото ратифициране от страна на ЕС.“

• Закрила за децата мигранти.

• Борба с дискриминацията и расизма както онлайн, така и офлайн.

• Подобряване на достъпа до правосъдие и ефективна правна защита.

Докладът се съсредоточава върху годишния колоквиум за 2017 г. за основните права, посветен на правата на жените под прицел.

Годишният колоквиум за 2018 г. за основните права ще бъде посветен на темата „Демокрацията в ЕС“ и ще се проведе на 26 и 27 ноември. Участниците ще работят заедно за намиране на начини за насърчаване на свободното и демократично участие в епоха на все по-ниска избирателна активност, нарастващ популизъм, засилваща се цифровизация и нарастващи заплахи за гражданското общество. Той ще даде възможност да се потвърди една от основните ценности на ЕС в навечерието на изборите за Европейски парламент.

Целият доклад на ЕК можете да намерите ТУК.

Не пропускайте и други интересни истории, присъединете се към нас във Facebook и Twitter!

Web Hosting
Споделете важното за вас - напишете вашите новини! ИСКАМ

FREE-BG.NET

Free-bg.net е иновативен проект, стартирал като социално-информационна мрежа, но с течение на времето акцентът пада все повече върху информацията. Материалите излизат извън рамката на новините на „традиционните медии“. За да не искате да пропуснете най-интересните неща - ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ!

Likes от Вас - Новините от нас