НОВИНИ

В знаков процес за развод, британски съд за първи път е признал брак сключен по нормите на мюсюлманското право – Шарията, прецедент, който ще има значителни последствия за в бъдеще за правосъдието във Великобритания.

Висшият съд е постановил, че брачната церемония по Шарията (наричана никях) на разделена двойка попада в рамките на британското брачно право, независимо от това, че не призната за брак.

С това, бракът по Шарията между Насрийн Ахтар и Шабаз Хан се счита за валиден от законова гледна точка и тя ще може да заведе дело за развод и да получи своята част от притежаваните от двойката имущество и пари.

Според съдията по делото, брачният съюз следва да бъде признат за валиден, защото след церемонията по Шарията през 1998 г. двамата са живели като съпрузи, представяли са се за такива и са имали очаквания като съпрузи. Според него, независимо, че не са били изпълнени всички изисквания на закона, бракът между двамата следва да бъде признат за валиден. Според закона, за да бъде бракът признат, той трябва да бъде сключен пред държавните власти, т.е. – да бъде светски. И двамата са знаели, че от законова гледна точка, бракът им е бил невалиден.

Разбира се, съдебното решение е приветствано от правозащитниците във Великобритания, защото така се дава възможност да бъде избегната дискриминацията на жените при развод единствено по нормите на Шарията.

Но прецедентът има и друга страна. Той ще има значителни последствия, защото на практика за първи път британското право признава и приравнява нормите на Шарията към законите на Великобритания, а те далеч не се свеждат единствено до брака и развода – браковете с деца, многоженството, дискриминацията при онаследяване, жестоките физически наказания, правото да бъдат бити жените и налагането на ограничения в правата им са само част от тях… Открит остава и въпросът, кога британският съд ще признае за валидни решенията на шариятските съдилища?

По информация на „The Telegraph“.

Не пропускайте и други интересни истории, присъединете се към нас във Facebook и Twitter!

Web Hosting
Споделете важното за вас - напишете вашите новини! ИСКАМ

FREE-BG.NET

Free-bg.net е иновативен проект, стартирал като социално-информационна мрежа, но с течение на времето акцентът пада все повече върху информацията. Материалите излизат извън рамката на новините на „традиционните медии“. За да не искате да пропуснете най-интересните неща - ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ!

Likes от Вас - Новините от нас