НОВИНИ

Утре (12 септември) Европейският парламент ще гласува по т.нар. „Доклад Сарджентини“, а днес се проведоха парламентарните дебати по него. И съдържанието на доклада, и дебатите,а и бясната пропагандна кампания срещу Унгария – по-точно срещу политиката на правителството на Виктор Орбан – показват, че в реално ставащото е опит за „показателен съд“ срещу суверенна страна – член на ЕС и ясен пример за класически политически „лов на вещици“. Всъщност, прави се опит за „скрито централизиране и федерализация на ЕС“.

Какво представлява „Докладът Сарджентини“?

Официалното название на „Докладът Сарджентини“ (ДС) е „Доклад за предложение, призоваващо Съвета (Европейския съвет на ЕС – бел.ред.) да определи, съгласно Член 7(1) на Договора на Европейския съюз, наличието на ясен риск за сериозно нарушаване от Унгария на ценностите, на които е основан Съюза“. Това е документ, подготвен от Комитета по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент (ЕП), известен още и като Комитетът LIBE, като ръководител на изготвянето му е евродепутатът Джудит Сарджентини, член на крайнолявата партия на Зелените в Холандия.

Очевидната цел на авторите на Доклад е, да бъде предизвикано прилагането на процедура по скандалния Член 7(1) на Договора на ЕС, известна като „ядрената опция“, с която една страна – член на ЕС може да бъде лишена от правото й да гласува в институциите на ЕС.

Съдържанието на ДС реално се заключава основно върху списък с всички критики, отправяни от европейските леви и либерали към правителствата на Виктор Орбан от 2010 г. насам, вкл. и такива въпроси, които вече са били решени от Европейската комисия и Унгария и официално са закрити. Не липсват и критики по действия на унгарското правителство, които просто са извън компетенциите на ЕС и всички негови институции.

Какво прави ставащото извънредно събитие?

Преди няколко месеца Европейската комисия (ЕК) реши да започне процедура по Член 7(1) на Договора на ЕС срещу Полша, което е в рамките на нейните правомощия. За разлика от това, с Доклада Сарджентини се прави опит, ЕП да предизвика прилагането на такава процедура, което е извън неговите правомощия.

Освен това, Унгария и ЕК вече са провели своите обсъждания по засегнатите от Доклада въпроси и съвместното решение е, процедурата да не бъде инициирана. Според Договора за ЕС, Европейската комисия е единствената институция на ЕС, която е „пазител на договорите“ на ЕС и само тя има правомощията да прави преглед на законодателството на страна-членка и да започне процедура по нарушаването им. Действително, през последните години е имало проблеми във връзка с някои приети в Унгария закни, но след разговори с ЕК, тя не е видяла причини да бъде задействан Член 7(1).

ЕП като цяло и Комитетът LIBE се опитват на практика да упражняват власт, права, каквито всъщност ЕП няма по Договора на ЕС. За да бъде постигната тази цел, Комитетът LIBE, който по същество е политически орган, си е поставил и политическа цел – да бъде демонизирана политиката на правителството на Виктор Орбан. Това се доказва както от съдържанието на самия Доклад, така и от начина, по който е изготвен – при разработването му депутатът Сарджентини е отказала участие в дискусите на представители на унгарските власти, а за събиране на необходимите факти са били водени разговори само с няколко неправителствени организации, свързани с и финансирани от Джордж Сорос, които очевидно са били специално подбирани от общо над 60 000 НПО, функциониращи в Унгария. Така са „набрани“ и други „свидетели на обвинението“ – недоволни от политиката на дадено праителство винаги е имало, има и ще има. Иначе казано, направена е подборка на източниците, така че да бъдат получени необходимите потвърждаващи тезата на Комитета LIBE и на самата Сарджентини факти.

Дебатът във вторник?

Няма да се спираме на конкретните декларативни и (по правило) политически ангажирания на евродепутатите – те са отразени достатъчно широко в „праведните“ централни медии, а и който се интересува може да гледа видеозаписите от заседанието. По-важното е какво стана ясно от него.

Преди всичко, той не бе фокусиран върху евентуални нови проблеми. Точно обратното, но нямаше и как да бъде по друг начин. Защото, повечето от изброените в доста дългия Доклад са всъщност сбор от вече закрити от ЕК и Унгария случаи. Ето само няколко примера:

Така, в Доклада са цитирани случаи (загриженост) по задължителното пенсиониране на хора от съдебната система на Унгария. Но този проблем е бил решен оке през 2013 г. След решение на Европейския съд, ЕК е наблюдавала изпълнението на този нов (тогава) закон и към края на 2013 г. е закрила процедурата за нарушаване на европейските ценности, като дори официално е изразила задоволство от действията на унгарските власти.

Докладът се позовава и на закона за прозрачност на финансирането на НПО от чужбина. Според Сарджентини, законът не се прилагал универсално към всички НПО, действащи в Унгария. Но, Съветът на Европа с резолюция 2162 (2017) признава, че този закон не дискриминира определени (подбрани) НПО и закрива случая.

В Доклада се изразява загриженост, за работещите бременни жени в Унгария. Но авторите му („странно“ защо ли?!) пропускат да споменат, че след малки поправки в закона, приети от унгарския парламент, ЕК още преди месеца е закрила случая.

Защо Европарламентът се занимава с неща, които са изцяло и единствено в прерогативите на националните правителства на страните – членки?

В Доклада се критикуват социалната и образователна политика и в частност – минималното обещетение при безработица и сроковете в които то се получава в Унгария; минималната пенсия, а също и съдържанието на учебниците в училищата. Но всичко това е извън компетенциите на Европейския съюз или по-простичко казано – това не влиза в работата на ЕС.

Очевидно, Докладът Сарджентини е част от опитите на институциите на ЕС да бъде „прокарана“ политиката на онези в ЕС, които желаят ускорена, задълбочена и твърда централизация на ЕС посредством присвояването от страна на европейските институции на власт и права, каквито те нямат. По същество, това е опит за „скрита федерализация“.

В този смисъл, дори езикът на Доклада Сарджентини е показателен. Под благовидния предлог, да бъде определон, дали Унгария нарушава основните европейски ценности, той включва изрази и пасажи като „патриархални стериотипи“, занимава се със съдържанието на учебници в училищата, определения на термина „семейство“, „негостоприемна атмосфера“ и др. подобни. Нищо от това не влиза в правомощията и компетенциите на Европейския парламент.

Какво следва?

В сряда (12 септември) ЕП ще гласува. Как – предстои да видим. Но и тук може да случат неща, които (меко казано) са доста смущаващи. Защото, както се казва „Дяволът е в детайлите“.

Според Договора и другите нормативни документи на ЕС, за да бъде приета една резолюция на ЕП, трябва да бъдат изпълнени две условия: 1) „За“ трябва да са гласували 50% + 1 депутати от всички евродепутати – понастоящем това означава тя да бъде одобрена от 376 евродепутата и 2) Тези гласове трябва да съставляват мнозинство от две трети от присъстващите в залата евродепутати.

Но… Според изявление на унгарският евродепутат Тамаш Дойч пред унгарското радио „Karc FM“, има признаци, че ще бъде направен опит, резолюцията по Доклада Сарджентини да бъде приета с прилагането на един доста (отново меко казано) "подозрително намирисващ трик".

Пак според договорите и другите документи на ЕС, въздържалите се при гласуването на дадено решение евродепутати се броят за „присъствал“, но гласувал с „Въздържал се“. За да „мине“ Докладът Сарджентини, поддръжниците му изглежда са стигали до ново „изобретение“, до една „блестяща идея“ – въздържалите се депутати да бъдат считани (или броени) за „отсъстващи“. По този начин, рязко би се намалил броят на депутатите, който да представлява така необходимото мнозинство от две трети…

Каква е реакцията на унгарците?

Още преди днешния дебат – в понеделник, министърът на външните работи и търговията на Унгария Петер Сиярто определи Доклада Сарджентини като „колекция на квалифицирани лъжи“. „Докладът е една нечестна атака срещу Унгария, един опит за отмъщение, защото Унгария защитава нейните граници и отказва да приеме нелегални имигранти“, каза той и добави, че има много хора в сегашния Европейски парламент, които подкрепят нелегалната имиграция.

Говорителят на унгарското правителство Золтан Ковач беше по-рязък в оценките си.

„Ужасно е да се слушат абсурдите, които членът на Европейския парламент от холандската Зелена партия Джудит Сарджентини бълва от почти 18 месеца до сега, откакто започна да съставя доклада си за Унгария“, каза той днес пред „BBC Radio 4“.

„Докладът е изцяло предубеден и политически мотивиран, и бе подготвен от крайнолява полититически активистка, която би могла да бъде описана като анархистка и левичарка“, заяви още Ковач.

Според него, големият проблем е, че определени политически сили вътре в ЕС, вкл. Сарджентини, споделящи „кранолеви политически възгледи“, прикривайки се зад европейските ценности, водят кампания срещу една страна (Унгария), която не харесват по политически причини и изцяло игнорират фактите.

На заседанието на ЕП днес, премиерът на Унгария Виктор Орбан също защити страната си и политиката на правителството си.

„Вие искате да осъдите Унгария, защото унгарският народ реши, че нашата родина няма да стане страна на имигранти“, заяви той на евродепутатите.

„Аз отхвърлям заплахите, изнудването, клеветите и мошеническите обвинения насочени срещу Унгария и унгарския народ от про-имигрантските и про-мигрантските сили в Европейския парламент … Всяка нация и държава – членка има правото да решава, как да организира живот си в собствената си страна. Ние ще защитаваме нашите граници, и само ние ще решаваме с кого искаме да живеем … Унгария няма да се преклони на изнудване – Унгария ще продължи да отбранява границите си, да спира нелегалната имигарция и да брани правата си – ако е необходимо и срещу вас също“, продължи той.

„Аз стоя пред вас сега и защитавам моята родина, защото за унгарците, свободата, демокрацията, независимостта и Европа са въпрос на чест. Поради това, аз заявявам, че докладът пред вас (Докладът Сарджентини – бел.ред.) е едно оскърбление за честта на Унгария и унгарския нрод“, заяви Орбан.
По думите му, „Това, което заявявате не е нищо по-малко от това да кажете, че унгарците не са достатъчно способни да отсъдят, какво е в техен собствен интерес. Вие мислите, че вие знаете какви са нуждите на унгарците по-добре отколкото самите унгарци“, каза той и допълни, че Докладът не показва уважение към унгарския народ, че прилага двойни стандарти, че е злоупотреба с власт, и че излиза извън границите на компетентност (на ЕП и ЕС – бел.ред.), и че методът на приемането му е нарушение на Договора (на ЕС).

„За нас в Унгария, демокрацията и свеободата не са политически, а морални въпроси. Вие сега се опитвата да прокарате морална присъда и стигматизирате една страна и един народ на базата на количествено мнозинство. Вие поемате сериозна отговорност, когато – за първи път в историята на Европейския съюз – се опитвате да изключите един народ от вземането на решения в Европа“, каза Орбан. Той напомни, че има и още ще има диспути – за хрстиянския характер на Европа, за ролята на нациите и националните култури, за същността и мисията на семейството, и че „ние имаме диаметрално противоположни виждания по миграцията“, но тези различия не могат да бъдат причина за стигматизирането на която и да било страна или за изключването й от съвместното вземане на решения. „Ние никога не бихме паднали толкова низко, да заглушаваме онези, с които не сме съгласни“, заяви унгарският премиер.

По думите му, Докладът е писан от хора, които дори не са наясно с основни факти. „Докладът приема, че е пропаднало изпращането на делегация в Унгария, което означава, че вие ще гласувате без да сте извършили елементарен преглед на фактите и че (той) съдържа 37 основни фактически грешки“. Той „пренебрегва споразумения, които сме сключили преди години. Но ако вие сте свободни да направите това и можете да пренебрегнете споразумения както си искате, тогава какъв е смисълът (изобщо) да се сключват споразумения с която и да е европейска институция?! Това, което правите нанася удар и срещу Европейския съюз и срещу принципа на коструктивния диалог“.

Мнението на Орбан е, че евродепутатите вече са оформили своето мнение и вероятно, мнозинството ще гласува в полза на Доклада, така че неговото изказване не би могло да ги разколебае. Въпреки това, той е отишъл в Страсбург, защото „вие не се готвите да осъдите едно правителство, а една стана и един народ. Вие ще осъдите Унгария, която хилядолетия е била член на семейството на християнските народи на Европа, Унгария, която е допринесла за историята на нашия велик континент Европа със своя труд и – когато е било необходимо – със своята кръв. Вие ще осъдите Унгария която се изправи и вдигна оръжие срещу най-голямата армия на света, срещу Съветите, която направи най-голямата жертва за свобода и демокрация и когато се налагаше, отвори границите си за нейните страдащи източногермански братя и сестри“.

Унгария е воювала за своята свобода и демокрация, докато тези, които сега обвиняват Унгария са „наследили“ демокрацията и не им се е налагало да поемат какъвто и да било личен риск за да получат свобода, каза още Орбан.

Можем само да допълним, че унгарският премиер е бил достатъчно тактичен, че а не заяви на евродепутатите, че начинът по който се опитват да наложат по-нататъшното интегриране в рамките на ЕС всъщност ще има съществен принос в задълбочаването на разделението и засилването на центробежните сили в него…

Не пропускайте и други интересни истории, присъединете се към нас във Facebook и Twitter!

Web Hosting
Споделете важното за вас - напишете вашите новини! ИСКАМ

FREE-BG.NET

Free-bg.net е иновативен проект, стартирал като социално-информационна мрежа, но с течение на времето акцентът пада все повече върху информацията. Материалите излизат извън рамката на новините на „традиционните медии“. За да не искате да пропуснете най-интересните неща - ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ!

Likes от Вас - Новините от нас